Menú

China

Nuestra especialidad la diferencia en sus viajes a China

Viajes

visitando

Dias

Desde

Beijing, Xi´an Y Shangai

10 Dias

2,910USD

Beijing - Xi´an - Chengdu -yangtzé - Shanghái

13 Dias

3,421USD

Shanghai - Beijin – Pingyao – Xian – Zhangjiajiei – Changsha – Guilin – Hangzhou

18 Dias

8,800USD

Beijing – Datong – Pingyao – Xian – Luoyang – Dengfeng – Zhengzhou - Shanghái.

15 Dias

3,408USD

Shanghái, Beijín, Pingyao, Xian, Zhangjiajiei, Changsha, Guilin Y Hangzhou

18 Dias

6,770USD

Shanghái – Guilin – Shenzhen Y Hong Kong.

13 Dias

4,219USD

Beijing, Xi´an Y Shangai

10 Dias

2,583USD

Beijing-xi´an - Guilin - Zhangjiajie - Shanghái

18 Dias

4,943USD

Beijing - Xi´an - Chengdu -yangtzé - Shanghái

13 Dias

4,195USD

Nuestros paquetes

Cargar Más